Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Προληπτική συντήρηση

Το πρωταρχικό μέλημα ενός μουσείου είναι να εξασφαλίσει ότι οι συλλογές του θα είναι διαθέσιμες για τις μελλοντικές γενιές. Η προληπτική συντήρηση ελαχιστοποιεί τη φθορά των αντικειμένων όπως και τα αίτια διάβρωσης τους. Επομένως, μακροπρόθεσμα είναι αποτελεσματικότερη και μειώνει σημαντικά το κόστος σε σχέση με την επεμβατική μέθοδο συντήρησης.

Η επιστήμη της προληπτικής συντήρησης έχει αναπτύξει πολλές μεθόδους για την επέκταση της διάρκειας ζωής των μουσειακών συλλογών. Απαιτεί όμως μια ευρεία προσέγγιση, δηλαδή μια συνεχή και συστηματική αξιολόγηση για την αποθήκευση, τη διαχείριση, την έκθεση και τη διατήρηση των συλλογών. Ειναι πλέον αποδεδειγμένο ότι μια τέτοιου είδους προσέγγιση επιτυγχάνεται μέσω της ανάλυσης και της αξιολόγησης των κινδύνων για τη συλλογή, τη διαχείριση των υπαρχόντων κινδύνων και τελικά καταλήγει σε μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη διαχείριση συντήρησης της συλλογής.

Ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνων μουσειακών συλλογών

Αφορά την ανάλυση και την αποτύπωση του μεγέθους των κινδύνων που έχουν επιπτώσεις στη συλλογή. Οι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν φθορά σε μια συλλογή ειναι δέκα και ο καθένας υποδιαιρείται σε τρείς τύπους (ή λιγότερους) σύμφωνα με τη δριμύτητα όπως και τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται. Ο σκοπός της ανάλυσης και της αξιολόγησης ειναι να υπολογιστούν (ποσοτικοποιηθούν) και να αποτυπωθούν οι κίνδυνοι για μια μουσειακή συλλογή με στόχο την ιεράρχηση τους και σε ενα δεύτερο επίπεδο να σχεδιαστούν στρατηγικές για τον αποκλεισμό τους ή τη μέγιστη δυνατή μείωση τους απο το μουσειακό περιβάλλον για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Διαχείριση κινδύνων

Το αποτελέσμα της ανάλυσης και της αξιολόγησης των εντοπισμένων κινδύνων. Η διαχείριση των κινδύνων αφορά τη διαθεσιμότητα πόρων με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται μεθοδικά ο συνολικός κίνδυνος φθοράς για τη μουσειακή συλλογή. Οι κίνδυνοι που απειλούν τη συλλογή συγκρίνονται με βάση τη δριμύτητα τους με σκοπό την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων διατήρησης της συλλογής σε βάθος χρόνου. Επομένως, η διαχείριση των κινδύνων αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση μιας μουσειακής συλλογής.

Εφαρμογές μεθόδων διατήρησης

Αποτελεσματικές μέθοδοι για τη διατήρηση μιας μουσειακής συλλογής. Σε συνεργασία με τους έμπειρους συνεργάτες μας (μουσειολόγους, αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες, web developers και ειδικών στην εγκατάσταση μουσειακών εξοπλισμών), αναλαμβάνουμε:

  • Την εκπόνηση μελετών για την ανάλυση, αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων μουσειακών συλλογών. 
  • Την εκπόνηση μελετών προληπτικής συντήρησης μουσειακού (πολιτιστικού) υλικού.
  • Την καθιέρωση (σχεδιασμό και εφαρμογή) των κατάλληλων μίκρο-κλιμάτων στους αποθηκευτικούς και εκθεσιακούς χώρους που στεγάζεται μια συλλογή, μετά απο την ανάλυση και την ερμηνεία των περιβαλλοντικών παραμέτρων τους.
  • Την παροχή συμβουλών και την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για τους αποθηκευτικούς και εκθεσιακούς χώρους.
  • Την καταλογογράφηση, διευθέτηση και καταγραφή της κατάστασης διατήρησης της συλλογής στους αποθηκευτικούς και εκθεσιακούς χώρους.
  • Την συντήρηση και αποκατάσταση της συλλογής σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες.
  • Την προαγωγή έρευνας (για περισσότερα εδώ: www.museumscollectionscare.eu)

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Collections Care co.
Κομνηνών 8, Θεσσαλονίκη,
Τ.Κ. 546 24

Αστέρης Αποστολίδης
apostolidis.cc.co@gmail.com
(τηλ 6951 00 26 60)

Αλέξης Παπαπελεκάνος
papapelekanos.cc.co@gmail.com
(τηλ 6932 30 32 99)

Για πληροφορίες καλέστε στο
2310 90 69 78
(προσωρινή γραμμή)