, 03 Δεκεμβρίου 2023

Προληπτική συντήρηση

Το πρωταρχικό μέλημα ενός μουσείου είναι να εξασφαλίσει ότι οι συλλογές του θα είναι διαθέσιμες για τις μελλοντικές γενιές. Η προληπτική συντήρηση ελαχιστοποιεί τη φθορά των αντικειμένων όπως και τα αίτια διάβρωσής τους. Επομένως, μακροπρόθεσμα είναι αποτελεσματικότερη και μειώνει σημαντικά το κόστος σε σχέση με την επεμβατική μέθοδο συντήρησης.

Η προληπτική συντήρηση απαιτεί επίσης μια συνεχή και συστηματική αξιολόγηση για την αποθήκευση, την έκθεση και διαχείριση των συλλογών. Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι μια τέτοιου είδους προσέγγιση επιτυγχάνεται μέσω της ανάλυσης και της αξιολόγησης των κινδύνων της συλλογής.

Ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνων μουσειακών συλλογών

Αφορά την ανάλυση και την αποτύπωση του μεγέθους των κινδύνων που έχουν επιπτώσεις στη συλλογή. Οι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν φθορά σε μια συλλογή είναι δέκα και ο καθένας υποδιαιρείται σε τρεις τύπους (ή λιγότερους) σύμφωνα με τη δριμύτητα και τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται. Ο σκοπός της ανάλυσης κινδύνων είναι να ποσοτικοποιηθούν οι κίνδυνοι για μια μουσειακή συλλογή. Ακολουθεί η ιεράρχηση των κινδύνων προκειμένου να σχεδιαστούν στρατηγικές για τον αποκλεισμό τους ή τη μέγιστη δυνατή μείωσή τους σε βάθος χρόνου.

Διαχείριση κινδύνων

Είναι το αποτελέσμα της ανάλυσης και της αξιολόγησης των εντοπισμένων κινδύνων. Η διαχείριση των κινδύνων αφορά την ορθολογική διανομή των διαθέσιμων πόρων (χρήματα, εργατικό δυναμικό κ.α) με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο συνολικός κίνδυνος φθοράς για τη μουσειακή συλλογή. 

Τί αναλαμβάνουμε:

Σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες (μουσειολόγους, αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες, web developers και ειδικούς στην εγκατάσταση μουσειακών εξοπλισμών), αναλαμβάνουμε:

  • Την εκπόνηση μελετών μέσω της ανάλυσης, αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων μουσειακών συλλογών. 
  • Την εκπόνηση μελετών προληπτικής συντήρησης πολιτιστικού υλικού.
  • Την παροχή συμβουλών και την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για τους αποθηκευτικούς και εκθεσιακούς χώρους μουσείων.
  • Την καταλογογράφηση, διευθέτηση και καταγραφή της κατάστασης διατήρησης της συλλογής σε αποθήκες και εκθεσιακούς χώρους μουσείων.
  • Την συντήρηση και αποκατάσταση πολιτιστικού υλικού.
  • Την προαγωγή έρευνας. 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Collections Care co.
Άθωνος 5, Θεσσαλονίκη,
Τ.Κ. 546 23

Αστέρης Αποστολίδης
apostolidis.cc.co@gmail.com
(τηλ 6951 00 26 60)

Αλέξης Παπαπελεκάνος
papapelekanos.cc.co@gmail.com
(τηλ 6932 30 32 99)

Για πληροφορίες καλέστε στο
2310 90 69 78
(προσωρινή γραμμή)

BANNER ETPA